Het pad van de authenticist - Art Core Business School
Select Page
Noor-Bongers-header-art-core-business

Noor Bongers studeerde als twintiger af met het onderwerp ‘de vrijheid van het individu in de organisatie cultuur’. Hoe kun je de innovatie drang van mensen benutten voor de innovatie van het geheel?

Na de opleiding Vormgeving & Communicatie op het Ichthus Hogeschool is Noor Bongers direct voor zichzelf begonnen. Noor wilde authentiek blijven en ging daarom niet direct voor een bedrijf werken.

Noor heeft de gave om bij mensen hun idealen wakker te maken en hun onmogelijkheden en verlangens aan het licht te brengen. Maar de bedrijven en mensen waarmee ze sprak durfden hier in die tijd nog weinig tot niets mee te doen. Noor was jong, open en direct en misschien ook iets te confronterend. Gelukkig is ze dat nog altijd.

Vaak bleek het nog een te abstract idee; kracht en verlangens aan wakkeren. Mensen lijken hiervoor een grote transformatie te moeten maken. Dat vraagt lef en het creëren van de juiste context.

Een systeem dat niet klopt

De volgende stap was de Rotterdamse politiek, precies toen Pim Fortuyn ook ten tonele verscheen! Pim Fortuyn maakte gebruik van de angst van mensen om ze te mobiliseren. En Noor, bij de Stadspartij Rotterdam, wilde juist gebruik maken van de kracht van de mensen. Talenten benutten. Een partij die mensen faciliteert die van Rotterdam al een fantastische samenleving máken. Helaas bleef de Stadspartij Rotterdam zo klein als zij was (2 zetels). Pim won met 17 zetels.

Noor wilde vervolgens alleen nog maar initiëren. Niet langer réageren op een systeem wat niet klopt. Want de politiek daar moeten we het niet van hebben. De aandacht gaat naar wie de beste mening heeft om kiezers te trekken. Om als partij te winnen. En dat is eigenlijk niet zo interessant. Het geeft geen daadkracht om samen te doen wat nodig is.

Great Place to Live voor de authentieke mens

Noor zocht een plek, na haar vertrek bij de Stadspartij Rotterdam, waar ze zich kon ontwikkelen en die haar rugsteun gaf voor haar manier van werken. Dit werd Pentascope, een organisatieadvies bureau dat geloofde in de kracht van mensen. Hier kreeg ze een vrije rol en startte ‘Great Place to Live’. Wat is Great Place to Live? Gericht op dat wat de wereld nu nodig heeft; de mensen steunen die elke keer het initiatief nemen en hun hoofd boven het maaiveld uit steken, mensen die zich uitspreken en het verschil maken.

Die ondernemen vanuit lef, liefde en integriteit en zo de wereld mooier maken. Er was nog geen cultuur (we spreken over 2005) waarin je je makkelijk uitsprak over je idealen, vanuit je hart ondernemen… Noor kende veel van deze mensen. Ze hadden iets nodig. Empowerment en erkenning. Zodat ze kunnen doen waar ze goed in zijn.

Ze botsen op tegen de macht van bureaucratie, korte termijn belangen, macht van geld & ego en willen dan tóch geen concessies doen aan kwaliteit, aan een werkelijke oplossing. Deze groeiende groep mensen ontwikkelt zich vanuit hun authenticiteit en komen overal vandaan. Vanuit kunstacademies, besturen, het onderwijs, de overheid, het bedrijfsleven, en natuurlijk de steeds groeiende groep zzp’ers. Ze delen dezelfde attitude.

great-place-to-live-pecha-kucha-20-728

Low-key en pretentieloze krant

Noor Bongers publiceerde in co-creatie met dit netwerk de krant ‘Great Place to Live’. Om dit netwerk zichtbaar te maken, een podium te geven en te verbinden met elkaar. Ik zelf (Charlotte) mocht hier ook een uitgave van vormgeven en heb daar met veel liefde aan gewerkt. De krant werd low-key en in grote oplage (15.000) verspreid. Pretentieloos met impact.

Great Place to Live Krant Noor Bongers

Great Place to Live Krant. 11x 15.000 exemplaren

Als je nú al bijdraagt aan een Great Place to Live, wat fascineert je dan? Vanuit die vraag ontstaan artikelen, bijeenkomsten en workshops. Vanuit een positieve attitude, JA! In plaats van te klagen wat er allemaal niet goed is. Niet zo interessant. Je échte interesses en vragen delen wel. Dat maakt mensen blij. Trekt andere mooie mensen aan.

Ik ben toch geen idealist?

Is een authentiek gedreven persoon een idealist?

‘Leuk dat je dat vraagt want ik wordt vaak weggezet als idealist of wolkendanser. Terwijl het er daar niet echt over gaat. Authenticiteit is een zijnskwaliteit. Een idealist is issue driven met een doelgericht verlangen de toekomst vorm te geven. Een authenticist werkt vanuit zijnskwaliteit, vanuit verlangens gekoppeld aan wie je bent. Hier komen de kernwaarden van Great Place to Live vandaan: lef, liefde en integriteit. Je leeft vanuit liefde voor je omgeving op basis van vertrouwen. Met het lef om je daarover uit te spreken. En met integriteit kunnen we vanuit vertrouwen samenwerken.’ Noor verlangt naar een wereld waarin mensen leven en werken vanuit deze drie waarden.

‘En wie wil dat eigenlijk niet? Dat is zo’n groot verlangen dat leeft in mensen.’ Noor wakkert dat aan bij mensen. Door te leven vanuit dit verlangen ontstaat een nieuw perspectief. Je kan een Great Place to Live áltijd maken. Nu en hier.

‘Mensen hebben het over globalisering, ‘het’ management of zaken die buiten hun invloedssfeer liggen. Ze worden door dit perspectief machteloos en vergeten dat een Great Place to Live altijd in het hier en nu begint en niet bij een weeshuis in Tanzania. Door te leven vanuit authenticiteit creëer je een mooie samenleving in alles wat je doet.’

Een issue driven ondernemer kan grote maatschappelijke vraagstukken oplossen en tóch een heel naar mens zijn. Daarom is Great Place to Live een attitude netwerk, een verzameling mensen die puur door hun hóuding de wereld mooier maken. Waar ze ook werken en wat ze ook doen.

Noor laat mensen de cirkel van invloed zien in het hier en nu. Laat je ervaren dat je vanuit je eigen authenticiteit invloed hebt. Daarmee zijn niet alle zeehondjes gered, maar geef je wel iemand oprecht een hand. En vanuit een oprechte hand ontstaat er een relatie. Vanuit een relatie ontstaat vertrouwen. En vanuit vertrouwen ontstaan projecten die waarden creëren.

Noor: Jij (Charlotte) hebt toch ook ‘I am feeling blue’ gedaan op de Beukelsdijk? Prachtig project!

illu-beukelsrouw-beukelsrouw-florentijn-hofman

Noot van de redactie: een project van Florentijn Hofman die een groot afbraakblok huizen in Pruisisch blauw schilderde. Op de dag dat het gesloopt zou worden hebben Charlotte van der Heiden en Yvonne Roos een grote blauwe rouwkrans ‘Beukelsrouw’ gemaakt.

Charlotte: Inderdaad. We wilden ons ongenoegen en verdriet om het verdwijnen van dit werk vormgeven. We bouwden een online condoleance register voor alle liefhebbers van het kunstwerk waarop ze hun favoriete foto’s konden plaatsen. Florentijn Hofman vond het in de vroege ochtend dat zijn werk ‘Beukelsblauw’ gesloopt zou worden en stuurde ons een bericht over deze bijzondere verrassing. Het werd nieuws op tv Rijnmond en mijn vader zag er een foto van in zijn vakblad voor aannemers en architecten. Echt mooi, hoe schoonheid zichtbaar kan worden.

Doe nooit concessies!

Waarom ben je zelf zo overtuigd van je eigenheid en jouw manier van ondernemen?

“Ik ben niet overtuigd. Ik heb trouwens echt niets met het woord ‘overtuigd’. Ik heb altijd goede mensen om mij heen gehad die hebben gezegd dat ik moest doorgaan en blijven geloven in mijzelf. Zelfs al betekende dat ruzie met mensen, eenzaamheid of me niet begrepen voelen. Er zijn altijd mensen die op die momenten dan zeggen ‘jij bent zo waardevol dat mag je nooit loslaten. Ik snap het wel dat niemand jou begrijpt. Dat geeft niks. Je komt vanzelf de juiste mensen wel tegen’. En dan ging ik weer een stapje verder. Er zijn altijd mensen geweest die tegen mij zeiden ‘jij mag nooit concessies doen!’.”

“Ik ben opgevoed door mijn moeder die zei: “Volg je hart!” en dat is wat ik doe. Ik kan niet anders. Mensen zeggen soms ‘o, wat moedig’, maar ik zou juist wel wat meer willen leren hoe je omgaat met de wereld waarin dat niet zo normaal is. Leren hoe ik hier strategisch mee om kan gaan. Ik kom toch regelmatig in conflictvolle situaties terecht. Omdat de vragen die ik stel leiden naar authenticiteit, maken ze ook wakker wat dat níet is. Dat is soms lastig voor mensen en mijn directheid is dan soms te confronterend. Ik word geroemd om mijn authenticiteit, maar het vraagt ook wel wat”.

Wat bijzonder dat je dit van huis uit hebt meegekregen?

“Het begint ermee dat je de juiste vragen gaat stellen. Mijn moeder heeft mij nooit dingen verboden. Ze vroeg mij altijd ‘waarom wil je dat?’. Dan ga je de weg naar binnen en kom je bij een oorspronkelijk idee uit. Dan weet je waar je het voor doet. Zo ben ik dus opgevoed.”

Je vertelt wel eens dat je zoveel aandacht voor je eigen woorden hebt?

“Ja, ik vond het vroeger al leuk. Op de lagere school moest ik opstellen schrijven en dat deed ik in dichtvorm. Ik denk dat ik daar wel een fijngevoeligheid voor heb. Interesse in geschiedenis, van waar de dingen vandaan komen. Oorsprong vindt ik belangrijk.

Mijn zusje is licht verstandelijk gehandicapt en zij kan heel veel begrijpen als je het heel kernachtig en helder verwoord, de essentie raakt. Ze vroeg bijvoorbeeld een keer ‘wat is dat mediteren?’ Ik antwoordde: ‘dat is naar de plek in jezelf gaan waar het heel stil is’. Doordat ik van de essentie uit ga, vind ik de kern. Van daaruit ga je weer alle kanten op. Het geeft eerder vrijheid dan dat je jezelf verliest in de diversiteit van je omgeving. Ik vind het heerlijk om in heel diverse subculturen te vertoeven en uiteenlopende vraagstukken te onderzoeken. Overal reikt mijn interesse naar uit”

Welke weerstanden ondervinden mensen om te kiezen voor hun authenticiteit? De verlangens die ze hebben?

De energie die ik breng en mijn aanwezigheid maken dat zaken aan het licht komen. Ik ga in een systeem van mensen, een groep, een constellatie, doe mee en er komt naar boven wat nog niet gezien wilde worden, het wordt zichtbaar waar het echt om gaat. Ik maak dit zichtbaar, voelbaar én analyseerbaar. En dan is het aan de mensen om daar iets mee te doen of niet.

Vervolgens ontwikkelen we een programma waarin iedereen zijn verlangen kwijt kan. Als mensen daarin willen meegaan dan kun je heel goed co-creëren rond de essentie. Ruimte maken voor schoonheid en innovatie. Cool is dat. Het vraagt wel dat mensen wérkelijk willen én niet bang zijn om in de spiegel te kijken ; ))

Als mensen eenmaal in de gaten krijgen hoe prettig het is om op deze manier te ondernemen, wordt het aantrekkelijk. Mensen ontdekken hoe fijn ze zich er bij voelen, hoe leuk het is om samen te werken en je geen concurrenten bent maar co-creatoren. Dat jouw belang er mag zijn evenals het mijne. Het is in mijn belang jouw belang te dienen omdat we een gezamenlijke ambitie hebben. Ondernemen wordt moeiteloos, problemen interessante uitnodigingen voor ontwikkeling. Het is plezieriger om op deze wijze te werken.

Zo authentiek mogelijk proberen te zijn. Hoe doet Noor Bongers dat eigenlijk?

Over mijzelf? Het vraagt heel veel van mijzelf om authentiek te blijven. Daarin zal ik altijd oplettend zijn. Eigen issues oplossen en niet bij anderen neerleggen. Kijken wat er werkelijk speelt en daarmee aan de slag gaan.

In een groep kan ik daarom ook steeds complexere thema’s aan. Gewoonweg omdat ik zelf in mijn eigen authenticiteit kan blijven staan. Ook al is de hele wereld in rep en roer, ik kan de essentie zien en benoemen. Blijf oprecht in mijn intenties en trouw aan wie ik ben. Dan dúrf ik dingen te benoemen of een situatie te laten klappen. Liefde is toch altijd groter en ik vertrouw erop dat iedere situatie bijdraagt aan het vergroten van de oplossingsruimte. Ruimte voor schoonheid.

De school van tegenwoordig

De nieuwe generatie staat naar mijn idee dichter bij zichzelf dan voorgaande generaties. Meer gericht op dat wat je zelf wilt. Wat wil je creëren? Wat wil je ontwikkelen? Welke talenten heb je? Het huidige schoolsysteem is niet gericht op vanuit deze talenten te leren ondernemen, te leren werken, te leren leven. Maar gelukkig zijn er steeds meer vormen van onderwijs die hier wel aan bijdragen. Er is nog heel veel te winnen in dit werkveld.

Creativiteit-op-school-1

Ik vond de Ichthus opleiding, die wij gedaan hebben, een super goede school. Wij zijn opgeleid tot generalist. Nu een zeer waardevolle kwaliteit, om vanuit overview een onderwerp van álle kanten te benaderen. Met vakken van bedrijfskunde tot filosofie, marketing en bestuurskunde, ontwerpen en sociologie. Ik pakte de samenhang hierin op, jij ook. Maar niet iedereen op school deed dat, daarin werden we niet goed gefaciliteerd.

Om al die vakken te integreren is projectmatig werken nodig. Het werd nooit samen gebracht in één project, waarin je integraal leert denken. Hoe kun je een marketing campagne realiseren met impact terwijl alle medewerkers ook gelukkig zijn? Welke bestuursvorm kies je en welke vorm van medezeggenschap terwijl je toch scherp wilt innoveren en flexibel blijven? Juist dat vind ik interessante vragen waarin je domeinen samen brengt. Dan leer je op een andere manier denken en ondernemen met meervoudige waardecreatie als logische output.

Hoe bewaak je de weg van de authenticiteit wanneer je hier eenmaal voor hebt gekozen?

Verzamel goede mensen om je heen die je feedback durven te geven. Waar je met echte vragen terecht kan. Mensen die op zo’n moment niet zeggen ‘wauw wat moedig dat je deze vraag durft te stellen’ maar ook echt even met je kijken waar het ‘m in zit.

Er zijn tal van vormen om te ontdekken wie je bent en hoe je dit blijvend uit kunt dragen. Familieopstellingen bijvoorbeeld, fascinerend! Je eigen innerlijke weg is zo belangrijk, en interessant bovendien!

Die gretigheid, nieuwsgierigheid naar jezelf is belangrijk. Volgens mij gaat het bij authenticiteit erom dat je heel dichtbij jezelf blijft onderzoeken waarom je dingen wilt. Als bijvoorbeeld blijkt dat je een grote auto wilt omdat de buurman ook zo’n auto heeft en dat je daar gewoon voor uítkomt, dan is dat prima. Dat is ook authentiek. Als het maar oorspronkelijk is. Het is zo voelbaar als het niet klopt. Een uitspraak als: ‘ik wil óók zo’n auto omdat mijn buurman er ook éen heeft!’, kunnen mensen je van harte gúnnen, juist door het bewustzijn dat je laat zien. Het wordt lastig als motivaties van mensen mistig zijn en niet goed zichtbaar is waaróm ze dingen doen, wat de werkelijke reden is.

Blijf wakker. Zowel naar jezelf als richting anderen. Alles is een uitnodiging tot zelfonderzoek en het vergroten van de oplossingsruimte.

wild-woman

Wanneer ben jij eigenlijk succesvol Noor?

Als ik leef naar mijn oprechte natuur en anderen mag uitnodigen om dit ook te doen. Dat vind ik te gek. Ik breng dynamiek en beweging die leidt tot meer authenticiteit, dit leidt tot een mooie samenleving waarin mensen leven en handelen naar hun diepste verlangen.

Daar doe ik het voor. Niet voor minder ; ) Ik word wel eens gevraagd als coach, daar word ik soms een beetje zenuwachtig van. Ik ben niet zo geduldig. Pats boem! Is meer mijn stijl, en daarin laat ik zien hoe het volgens mij in elkaar zit en laat mensen daarop reflecteren en nadenken over zichzelf, de samenleving en wat zij hierin willen betekenen.

Als ik mensen, heel divers, bij elkaar breng op eenzelfde ambitie, waarin zij gelijkwaardig samen gaan onderzoeken en ondernemen, dan ben ik echt trots! Dus een school en gezondheid. Een bewoner en een apotheker. Een gemeente en een zzp’er. Zij dienen eenzelfde doel en geven hier ieder op geheel eigen wijze vorm aan. Deze diversiteit is juist de rijkdom van de wereld waarin wij leven, de kans van deze tijd. Eenheid in verscheidenheid. Het duurt alleen soms even voordat mensen dit zien, en elkaar zo ervaren.

Ik maak ruimte voor schoonheid, schoonheid is ontwikkeling. Als mensen elkaar in gelijkwaardigheid ontmoeten en impact genereren dan ben ik trots. Wanneer ieder in zijn eigen talent opstaat en zijn eigen sfeer van invloed benut. Dan hebben ze mij niet meer nodig en ondernemen op een nieuwe manier.

Schoonheid is ook puur vakmanschap. Ik zie steeds meer mensen hier bewust voor kiezen. Waar komt ons eten vandaan, wat is het verhaal achter het product dat ik koop, liever een fijne ervaring dan weer een nieuw product. Allemaal signalen dat mensen steeds meer kiezen voor kwaliteit, voor duurzaamheid en schoonheid. Een prachtige ontwikkeling!

Maar Noor. Dan heb ik nog een laatste vraag. Maar ik moet als authentiek wezen toch ook geld verdienen? Hoe gaat dat samen?

Gewoon, weten wat je waard bent en dat expliciet benoemen. En dat dan ook vragen.

Ik richtte mij eens tot een organisatie, er werd heel vriendelijk de deur open gedaan, ik was immers een ‘meisje van de nieuwe tijd’. Toen ik het voorstel ontwikkelde en mijn tarieven noemde was de reactie: “Ja, maar jullie van de nieuwe tijd doen toch alles GRATIS?”. Ha Ha! Deze manier van ondernemen is mijn investering geweest, als voorhoedespeler van maatschappelijke innovatie en het realiseren van een waarde creërende economie. Dat is echt wel wat waard ; ))

Ik doe ook wel eens projecten zonder geld maar dan is de wisselwerking, de wederkerigheid, altijd helder en vooraf benoemd. Geld is hierin één van de factoren, evenals werkplezier, nieuwe kansen genereren of impact van een project voor jouw naam en faam. Het is goed hier transparant over te zijn.

Ook mijn netwerk vlieg ik niet ‘gratis’ in voor commerciële projecten. Als ik mensen betrek bij projecten zonder dat er financiën tegenover kunnen staan, geef ik de wederkerigheid anders vorm, dat vind ik mijn verantwoordelijkheid. Dan genereer ik een perspectief, introduceer iemand ergens. Het is belangrijk dit vooraf te benoemen zodat de transactie helder is en je van beide zijden een oprecht JA hebt. Immateriële waarde kun je net zo goed zichtbaar en manifest maken.

Soms vraag ik of mijn opdrachtgever of cliënt zelf nadenkt over de wederkerigheid en een voorstel doet. Dat vinden mensen altijd lastig en dat is het ook, maar het is ook een mooi proces. Je onderzoekt elkaars waarde, werkwijze en wat je voor elkaar kunt betekenen. Het is leuk om hier vanuit beide zijden moeite voor te doen. Soms is de wederdienst nog niet helder, maar is wel het vertrouwen uitgesproken dat deze er komt, en gaan we gewoon aan de slag. Dat is spannend en mooi om te doen. De ruimte te nemen om elkaar te leren kennen en te zien waar de ander werkelijk behoefte aan heeft.

Ik ben hierin zorgvuldig en ook strikt geworden.

Er wordt veel mee gespeeld. Zeker grotere organisaties benaderen Zelfstandige Professionals met aardige beloften als ‘goed voor je bekendheid en netwerk’ en vragen hele dagen tijd en expertise van mensen. Dit is niet altijd fair, zeker niet richting voorhoedespelers en pioniers op een bepaald gebied. Je mag mensen waarderen voor hun professionaliteit en je mag deze waardering als professional ook benoemen en manifest maken.

Rock On!

krul art core business

Noot: Great Place to Live was als netwerk actief van 2005 tot 2010. Het heeft een grote groep mensen gemobiliseerd die vanuit de kernwaarden tal van projecten en ondernemingen zijn gestart. Noor Bongers initieert momenteel Hier. for a great place to live, om mensen en organisaties te helpen met het realiseren hiervan. Een Great Place to Live, in álle facetten. Hier.

Noor-Bongers-Onderneemt

Noor Bongers (1973) onderneemt onder haar eigen naam met als ondertitel ‘voor zinnenprikkelende innovatie’ en wordt door veel mensen een voorhoedespeler genoemd. Zij heeft veel leiderschap genomen in de transitie van deze tijd en de weg geopend voor nieuwe manieren van samenwerken, ondernemen en (maatschappelijke) waardecreatie.

Zij werkt in het groot en in het klein. Scenario ontwikkeling rond maatschappelijke onderwerpen als pensioen, zorg en bankieren. Heel persoonlijk in het vormgeven van een transitie en het overwinnen van blokkades door het inzetten van jouw talent en passie.

Op aanstekelijke wijze, begeleidt ze groepen richting eigenaarschap. Ze brengt invalshoeken bij elkaar en verbaast mensen met haar kernachtige manier van samenvatten. Gebruikt grapjes en zelfspot om de sfeer te zetten, en pakt door op integriteit en impact.

Website noorbongers.nl Blog Noorderlicht voor al uw vergezichten Foto Frank Kouws

Gratis Art Core Couch interviews + Core Membership van Art Core Business
voornaam
E-mail
+ ontvang artikelen & tips voor een succesvolle artistieke praktijk
voornaam
E-mail